Bestillovernatting,buffetogbankett

Nordisk mesterskap i Masters bruker Quality Hotel Entry på Mastemyr som ritthotell. Nå kan du bestille rom, buffet fredag kveld og bankett lørdag her

Quality Hotell Entry
Du bestiller rom, mat og bankett via lenken til høyre. Klikk på "Meld på" og så på den hvite pilen med blå bakgrunn. Du legger inn antall rom pr natt, antall buffet og antall bankett, og betaler med kort. Bestillingen er ikke gyldig før betaling et gjort. Antall rom er begrenset, så vi anbefaler alle å være tidlig ute.

Hotellets frist for bestilling er søndag 22. juli - dette gjelder også buffet lørdag og bankett søndag. Du kan ikke regne med å få rom, buffet eller bankett ved bestilling etter det.

Hotellet  ligger ca 15 minutter fra startområdet i Ås med med bil. For å komme til starten kjører du sørover på E6 til avkjøringen til Ås

På hotellet vil det være sekretariat fredag ettermiddag og lørdag ettermiddag.

Også banketten og premieutdelingen lørdag kveld  etter temporittet vil foregå her.

 Overnatting:

Vi har fått gunstige priser for overnatting. Dette er prisene:

  • Enkeltrom 710,-NOK pr natt – inkludert frokost og adm.gebyr
  • Dobbeltrom 910,-NOK pr natt – inkludert frokost og adm.gebyr
  • Familierom 1435,- NOK pr natt - inkludert frokost og adm.gebyr

Familierommene har plass til maksimalt fire personer.
NB: Det er begrenset antall rom. Hver derfor raskt ute med å bestilling slik at du er sikker på å få rom. 

Mat:

Det serveres sykkelbuffet fredag kveld fra 18.00 til 21.00 og bankettbuffet lørdag kveld. Også dette må bestille senest 22. juli. 

  • Fredag 3. august : Pasta- og taco buffet inkludert dessert kr 250,-NOK per person.
  • Lørdag 4. august: Bankettbuffet kroner 395,- NOK per person.