Viktiginfoomrittenesendtprepost

Alle deltakerne både i temporittet og fellesstarten utenom de danske skal nå ha fått epost med en oppsummering av viktig informasjon.

Arrangøren har dessverre ikke fått epostadressen til de danske syklistene. Informasjonen legges derfor som vedlegg via lenken til høyre, og finnes også under fanen Deltakerinfo.