Kommunikeombøter

Kommunike nummer to fra juryen.

Følgende ryttere idømmes bøter på 500 NOK for uteblivelse fra premiesermoni i henhold til NCFs konkurransereglement for Nordiske mesterskap Master MMM, paragraf 2.19.

Start 108 herrer 50-54, Einar Lode, Norge UCIkode 100 204821 38*
Start 165 herrer 35-39 Martin Jarret, Njård, Norge UCI-kode 100 199 143 83

Følgende ryttere idømmes bøter på 500 NOK for å møte til premiesermoni uten klubbtøy eller landslagsdrakt, i henhold til NCFs konkurransereglement for Nordiske mesterskap Master MMM, paragraf 2.19.

Start 141, herrer 40-45, Jon Harald Hellesvik, Bingsfoss SK, Norge, UCI-kode 100 200 577 62
Start 173 herrer 30-34, Andreas Ringvall, Sverige, UCI-kode 100 224 304 24.

Kim Skivild;

juryleder