Feilikartlagledermøte

Etter ca 21 km skal du ta kjøre rett fram i krysset, ikke til venstre som kartet på lagledermøtet viste.

Krysset er godt merket med piler, og det er også vakt i krysset som viser vei.

Korrekt kart er lagt ved her. Merk at starten er flyttet fram til arenaområdet ved Åshallen.

Lykke til lørdag.