Brukanvisningforbestillingavrom,buffetogbankett

Noen har hatt problemer med å bestille rom, bankett og buffet under nordisk. Nå er en bruksanvisning lagt ut.

Rom på Quality Hotel Entry, sykkelbuffet fredag og buffet må bestilles via eget system. Noen har gitt beskjed om at det har skapt problemer.

Det er nå derfor lagt ut en bruksanvisning under siden Overnatting. Du kommer til den siden også via lenken til høyre.