Starttiderforfellesstarten

Starttidene for fellesstarten 5. august er satt opp. Vi gjør oppmerksom på at tidene er foreløpig, og at de kan bli justert når endelig deltakerantall er klart.

09.00 M 30-35 4 runder 148.4 km

09.10 M 35-39 4 runder 148.4 km

09.20 M 40-44 4 runder 148.4 km

09.30 M 45-49 4 runder 148.4 km

09.40 M 50-54 3 runder 111.3 km

09.50 M 55-59 3 runder 111.3 km

 

13.15 K30-K49 2 runder 74.2 km

13.25 M 60-65 2 runder 74.2 km

13.35 K50-65+ 2 runder 74.2 km

13.45 M65-80+ 2 runder 72.2 km

 

Med forbehold om justeringer når endelig deltakerantall er klart. Eventuelle endringer bil bli publisert på rittets nettside.